Gå til indhold

Masterplan - Limfjorden i Balance

Vand, natur og klima kender ikke kommunegrænser. Derfor skal vi se på Limfjordsområdet som en helhed.

Samarbejdet skal være helhedsorienteret og vi vil tilstræbe, at så mange miljø-, natur- og klimainteresser som muligt indtænkes i de kommende års arbejde. Helhedsorienteret indsats kræver dialog og samarbejde på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer og interesser i øvrigt. Der er mange løsninger på de store udfordringer som Limfjordslandet står overfor. Men for at opnå de største gevinster og få mest for pengene skal de rigtige indsatser ske de rigtige steder.

Herunder kan Limfjordsrådets Masterplan, Limfjorden i Balance, læses. Længere nede ses desuden et baggrundsnotat for handlingsplanen og en oversigt for handlingsplanen.

 

Masterplanen kan læses her:

Eller her:

Masterplan

 

Oversigt over handlingsplanen

For at gennemføre de rigtige indsatser skal vi kende Limfjorden, og dele den viden som er nødvendig. Viden og formidling løfter indsatsen. Limfjordsrådets plan for en bæredygtig Limfjord er afgrænset i en række fokusområder: Fjorden, Oplandet, Naturen, Klimaet og Forankring og merværdi. For hver af de fem fokusområder har Limfjordsrådets kommuner udpeget en række indsatser, som det er særligt vigtigt at have fokus på. Kommunernes samarbejde er udmøntet i en handlingsplan.

 

Handlingsplan

Baggrundsnotat for handlingsplanen

Baggrundsnotat

 

 

Limfjordsrådets Igangværende Projekter

 

 

Limfjordsrådets Afsluttede Projekter