Gå til indhold

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Fra hver medlemskommune kan der deltage 1-2 politikere fra byrådet.

Politiske repræsentanter fra medlemskommunerne

Henrik Dalgaard (K) fra Vesthimmerland Kommune er valgt til formand og Anders Bøge (SF) til næstformand for Limfjordsrådet i perioden 2022-2026.

Formandsskab

Det politiske forum understøttes af en embedsmandsgruppe og et fælles sekretariat. Embedsmandsgruppen udgøres af chefer fra de deltagende kommuner eller tilsvarende repræsentanter med beslutningskompetence. 

Sekretariatet servicerer det politiske forum og embedsmandsgruppen samt indsamler, bearbejder og præsenterer faglig viden relateret til opfyldelse af Limfjordsrådets formål.

 

Projektrelaterede Hjemmesider