Gå til indhold

Foto og video

Masterplanen for Limfjorden (Limfjorden i balance) indeholder fem emner: fjorden, oplandet, naturen, klimaet, forankring og merværdi. Nedenfor er eksempler på, hvordan Limfjordsrådet arbejder med de forskellige emner. Alle videoer og billeder er til fri afbenyttelse når blot Limfjordsrådet krediteres.

 

 

Fjorden

Den biologiske balance i Limfjorden skal genop­rettes, og fiskene skal tilbage i fjorden. Stenrev etableres, ligesom tidligere tiders strandenge, holme og øer gendannes. Mest miljø for indsatsen opnås ved koordineret indsats af alle, der benytter fjorden.

Iltsvind i Halkær Bredning i sensommeren 2022 (Video: Henrik Rosenskjold)

 

Etablering af stenrevet ved Livø

Coasteren kommer med sten fra Norge til etablering af stenrevet ved Livø (2017) (Foto: Henrik Rosenskjold)

 

Etablering af stenrevet ved Livø

Sten udlægges på fjordbund omkring Livø i 2017 (Foto: Henrik Rosenskjold).

 

 

Oplandet

Kvælstoftilførslen er et af fjordens store problemer. Ophobede næringsstoffer og punktkilder er andre. Næringsstofferne skal bremses tæt på kilden. Helhedsplanlægning gennemføres i oplandet med fokus på synergi mellem næringsstoftilbageholdelse, natur og biodiversitet, reduktion af klimagasudledning og klimatilpasning.

Fiskbæk gravemaskine

Etablering af vådområde til at fjerne kvælstof i Fiskbæk i Viborg Kommune i 2016 (Foto: Henrik Rosenskjold).

Hund Sø vådområde

Hund Sø på Mors ganske kort til efter genetablering i 2017 (Foto: Henrik Rosenskjold).

 

 

Naturen

Limfjorden klima­kortlægges på tværs af kommunegrænser. Oversvømmelser parkeres, hvor de ikke gør skade, og vandløbsslyngninger genskabes. Klimagasser bliver i jorden når lavbundsarealer gøres vådere.

Ryå oversvømmelse

Oversvømmelse i Ryå i februar 2018 (Foto: Henrik Rosenskjold).

 

 

Ryå oversvømmelse

Ryå løb kraftigt over sine bredder i februar 2018.I baggrunden ses "den hvide bro" (Foto: Henrik Rosenskjold).

 

 

Klimaet

Vandområdeplaner og klimaindsatsen samtænkes med naturindsatsen. Naturindsatsen omkring Limfjorden understøtter de nationale mål om bedre biodiversitet og udvider den eksisterende natur. Fri dynamik på naturens egne betingelser i naturforvaltningen.

Lavbundsprojektet ved Strande Enge blev etableret i sommeren 2022 og er et eksempel på klimaindsatsen i oplandet til Limfjorden (Video: Henrik Rosenskjold)

 

 

Forankring og merværdi

En Limfjord i balance kræver ejerskab. “Det gode liv” styrkes med en rig natur. Bæredygtig erhvervsudvikling understøtter de andre indsatser. En Limfjord i balance giver store gevinster for lokalsamfundet og for de be­søgende.

Strandoprydning

Koldby Skole i gang med strandoprydning i forbindelse med "strandoprydningsprojektet" i 2021 (foto: Koldby Skole)

 

Fjordhaver i Løgstør

I Fjordhaven i Løgstør er medlemmer i 2017 i gang med at sortere og høste muslinger. Der er etableret fire Fjordhaver i Limfjorden i perioden 2015-2017

 

Spøgelsesgarn

Spøgelsesgarn opfisket i Limfjorden i 2019 (foto: Jesper Jensen)

Projektrelaterede Hjemmesider