nyheder

11.10.2016 Vådområder og minivådområder er ikke og kan i...

En for landbruget stor udfordring i forbindelse med vådområdeindsatsen er nu fjernet. Miljøstyrelsen vil i vejledning vedrørende miljøgodkendelse af husdyrbrug præcisere, at et vådområde eller minivådområde ikke er, eller kan blive, ammoniakfølsomt.

Læs mere
22.08.2016 Ny medarbejder i Limfjordsrådets sekretariat

Limfjordssekretariat har ansat Rasmus Bonderup Pedersen som ny medarbejder. Rasmus vil tage del i sekretariatets opgaver, dog primært blive beskæftiget med opgaver i relation til vådområde- og lavbundsprojekter.

Læs mere

Limfjordsrådet - hvad er det?

030.jpg_1200px.jpg

Det er Limfjordsrådets formål, at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Læs mere om Limfjordsrådets arbejde her.

 

 
 OP