nyheder

10.03.2017 Nu kommer der sten i vandet!

Steprojektet er nu i gang, og det udføres i tæt samarbejde med Miljø- og fødevareministeriet. Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet, som løber over fem år og vi er nu i gang med at smide de første sten i vandet lidt nord for Livø.

Læs mere
08.03.2017 Nyt vandråd for Limfjorden

Nyt vandråd for Limfjorden skal rådgive kommunerne om vandløb udpeget i vandområdeplanerne. Frist for indstilling af medlemmer er 3. april 2017!

Læs mere

Limfjordsrådet - hvad er det?

030.jpg_1200px.jpg

Det er Limfjordsrådets formål, at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Læs mere om Limfjordsrådets arbejde her.

 

 
 OP