WaterCoG

(Interreg Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems project)

Limfjordsrådet er med i et internationalt samarbejde om at generere viden om fordelene ved indragelse af forskellige interessenter i vådområdeindsatsen. Projektet hedder Interreg Water Co-Governance og involverer ud over Danmark også lande som, Sverige, England, Tyskland og Holland.

Læs mere om projektet på www.northsearegion.eu/watercog/about

Det danske bidrag

Grønne udviklingsplaner
I forbindelse med de grønne udviklingsplaner er et af hovedelementerne, at kommunen / myndigheden påtager sig en ny rolle, der handler om at tilbyde udvikling i stedet for kontrol og håndhævelse. Et andet vigtigt element er muligheden for at lære hinanden bedre at kende og opbygge tillid.

En medarbejder fra kommunen og en landbrugskonsulent besøger landmanden og bringer "inspirerende kort" med forskellige "grønne initiativer", herunder vådområder. Det giver anledning til en snak om, hvilke muligheder og interesser landmanden har for ”grønne” / bæredygtige initiativer på bedriften. Et af resultaterne er, at halvdelen af de landmænd, som har fået lavet en Grøn Udviklingsplan, har givet udtryk for, at de har interesse i at arbejde med etablering af vådområde eller minivådområde.

Helhedsplan for Ryå

I projektet Helhedsplan for Ryå arbejdes der med at udvikle en helhedsløsning på de mange muligheder og udfordringer, herunder afvandingsproblemer, som eksisterer i Ryå og opland. Projektet har til formål at sikre en mere optimal ressourcefordeling og skabe synergieffekt mellem de forskellige interesser. Dette sker ved at arbejde aktivt med en oplandstankegang og øget lokal inddragelse. Tanken er, at en helhedsplan skal sikre, at hensyn til klimapasning, afvanding, natur- og miljø og ikke mindst udvikling og interesser varetages og koordineres bedst muligt.

Brønderslev og Jammerbugt kommune er projektejere. Der er nedsat projektgruppe bestående af repræsentanter fra Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Limfjordssekretariatet og SEGES.

For at sikre at de mange interesser bliver inddraget, er der nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danske Familiebrug, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, LandboNord, Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt Jægerråd, Bæredygtigt Landbrug, Danske Vandløb og Brønderslev Lystfiskerforening. Desuden er der nedsat lokalegrupper med udgangspunkt ved Jerslev Bro og Pandrup, da der begge steder pågår forundersøgelse til mulige vådområder.

Der har siden sommer 2018 været afholdt møder og fælles ekskursion. Planen er, at der før sommeren 2019, skal lægge et bud på Helhedsplan for Ryå.

Download helhedsplanen for Ryå.

Øvrige partnere i WaterCOG projektet arbejder også med helhedstanken, synergi, involvering og samarbejde – eksempelvis den oplandsbaserede tilgang som vores engelske partnere har beskrevet og lagt materiale / information tilgængelig (mulighed for at vælge danske oversættelse)

Læs mere på https://catchmentbasedapproach.org/

 
 OP