POLITIKERNE

Fra hver medlemskommune kan der deltage 1-2 politikere fra byrådet. Ofte er det formanden for det tekniske udvalg i medlemskommunen, der deltager. Denne forsamling af politikere kaldes Limfjordsrådet og dette politiske forum er styregruppe for samarbejdet.

Der er valgt en formand og en næstformand for Limfjordsrådet. De har bl.a til opgave at være talsmænd i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen, staten og samarbejdspartnerne m.fl. Formanden fungerer også som mødeleder på rådsmøderne.

Henrik Dalgaard (K) fra Vesthimmerland Kommune er valgt til formand for Limfjordsrådet for de næste 4 år, og Anders Bøge (SF) til næstformand.

  Henrik Dalgaard   

               Henrik Dalgaard (formand)                  Anders Bøge (næstformand)

Politikere i Limfjordsrådet:

 

Eskild Sloth Andersen
Mail: eskild.andersen@99454545.dk

Brønderslev Kommune
www.bronderslev.dk 

 

 

Peter Stecher
Mail: pets@99454545.dk

Brønderslev Kommune
www.bronderslev.dk

 

 

John Thomsen
Mail: byrjt@herning.dk

Herning Kommune
www.herning.dk

 

 

Anne Marie Søe Nørgaard
Mail: byras@herning.dk

Herning Kommune
www.herning.dk

 

 

Karsten Filsø
Mail: karsten.filsoe@holstebro.dk

Holstebro Kommune
www.holstebro.dk

 

 

Finn Thøgersen
Mail: Finn.thogersen@holstebro.dk

Holstebro Kommune
www.holstebro.dk

 

 

 

Dina Raabjerg
Mail: dinraab@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
www.ikast-brande.dk

 

 

Kasper Pauli Pedersen
Mail: kappe@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
www.ikast-brande.dk

 

 

Lisbeth Emmery
Mail: liy@jammerbugt.dk

Jammerbugt Kommune
www.jammerbugt.dk

 

 

Michael Krogsgaar
Mail: ikg@jammerbugt.dk

Jammerbugt Kommune
www.jammerbugt.dk

 

 

Jørgen Sørensen
Mail: josor@mariagerfjord.dk

Mariagerfjord Kommune
www.mariagerfjord.dk

 

 

Jane Grøn
Mail: jagro@mariagerfjord.dk

Mariagerfjord Kommune
www.mariagerfjord.dk

 

 

Meiner Nørgaard
Mail: meiner.noergaard@morsoe.dk

Morsø Kommune
www.morsoe.dk

 

 

Poul Roesen
Mail: roseneng@altiboxmail.dk

Morsø Kommune
www.morsoe.dk

 

 

Karen Lagoni
Mail: karen.lagoni@randers.dk

Randers Kommune
www.randers.dk

 

 

Steffen Husted Damsgaard
Mail: steffen.husted.damsgaard@lemvig.dk

Lemvig Kommune
www.lemvig.dk

 

 

Morten Lem
Mail: bmole@rebild.dk

Rebild Kommune
www.rebild.dk

 

 

Peter Hjulmann
Mail: bpehj@rebild.dk 

Rebild Kommune
www.rebild.dk 

 

 

 

Claus Søgaard Andersen
Mail: claussa@struer.dk

Struer Kommune
www.struer.dk

 

 

John Vangsgaard
Mail: johnv@struer.dk 

Struer Kommune
www.struer.dk

 

 

 

 

 

Jens Kr. Yde
Mail: jky@thisted.dk

Thisted Kommune
www.thisted.dk

 

 

Mette Kjærulff
Mail: mettek@thisted.dk 

Thisted Kommune
www.thisted.dk

   

 

Henrik Dalgaard
Mail: hdl@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
www.vesthimmerland.dk

 

 

Lars Andresen
Mail: laan@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
www.vesthimmerland.dk

 

 

Kurt Johansen
Mail: kuj@viborg.dk

Viborg Kommune
www.viborg.dk

 

 

Stine Isaksen
Mail: stisa@viborg.dk

Viborg Kommune
www.viborg.dk

 

 

Keld Kollerup Kvist
Mail: keld.kvist@gmail.com
 

Aalborg Kommune
www.aalborg.dk

 

 

Jan Nymark Thaysen
Mail: jnt-byraad@aalborg.dk

Aalborg Kommune 

www.aalborg.dk

 

 

 

Christian Vad Holm
Mail: chrh@skivekommune.dk

Skive Kommune
www.skive.dk 

 

 

Anders Bøge
Mail: boge@skivekommune.dk

Skive Kommune
www.skive.dk 

   

 

 
 OP