Embedsmandsgruppen

Det politiske forum understøttes af en embedsmandsgruppe og et fælles sekretariat. Embedsmandsgruppen udgøres af chefer fra de deltagende kommuner eller tilsvarende repræsentanter med beslutningskompetence.

Embedsmandsgruppen er sparringspartner for det politiske forum og sikrer, at diskussionerne og beslutningerne i det politiske forum forankres i medlemskommunernes relevante politiske udvalg. Det er endvidere embedsmandsgruppens mål at fastholde og udbygge den faglige viden og samarbejdet omkring Limfjorden.

Embedsmandsgruppen nedsætter løbende arbejdsgrupper i det omfang der er et behov. Arbejdsgrupperne forestår typisk udarbejdelsen af dvs. notater, høringssvar, konkrete projekter og udredninger i øvrigt.

Vil du vide mere?

Læs forretningsordenen for samarbejdet

Embedsmandsgruppen repræsenteres af nedenstående kommuner:

Brønderslev   Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
www.bronderslev.dk
  Herning kommune Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
www.herning.dk
 
Ikast-Brande kommune   Ikast-Brande Kommune
Centerparken 1
7330 Brande
www.ikast-brande.dk
   Jammerbugt kommune Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
www.jammerbugt.dk

  Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Skørping
www.rebild.dk
  Skive kommune Skive Kommune
Torvegade 10
7800 skive
www.skive.dk

Vesthimmerland kommune   Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9000 Aars
www.vesthimmerland.dk
  Viborg kommune Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
www.viborg.dk

  Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro
www.mariagerfjord.dk
    Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers
www.randers.dk

Hjørring kommune   Hjørring Kommune
Jørgen Fibigersgade 20
9800 Hirtshals
www.hjoerring.dk
  Holstebro kommune Holstebro Kommune
Nuparken 51
7900 Holstebro
www.holstebro.dk

Lemvig kommune   Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
www.lemvig.dk
  Morsø kommune Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M
www.morsoe.dk

Struer kommune   Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
www.struer.dk
  Thisted kommune Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
www.thisted.dk

Aalborg kommune   Aalborg Kommune 
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
www.aalborg.dk
  Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
www.frederikshavn.dk
 
 OP