LIMFJORDEN I BALANCE

stenundervand.jpg

en plan for natur og miljø i og omkring Limfjorden.

Kommunerne omkring Limfjorden vil samarbejde om at forbedre natur og miljø og sikre os imod klimaforandringerne. Derfor har vi i fællesskab lavet en strategi og handlingsplan for de kommende års arbejde. 

      

”Alle skal være enige om udgangspunktet. Vi skal sikre ”fællesskab om fakta”. Kun derved kan alle få det samme billede af både udfordringer og løsninger.” - Formand, Jens Lauritzen & Næstformand Jens. C. Golding

”Vi ser Limjfordsområdet som en helhed og ønsker at understøtte oplandets udvikling i en bæredygtig retning.” - Formand KKR-Nord, Arne Boelt

”Indsatsen på land og i fjorden skal koordineres, så de rigtige indsatser placeres de rigtige steder. Der skal opnås gevinster på flere fronter, uanset om indsatsen er målrettet natur, miljø eller klimatilpasning.” - Formand KKR-Midt, Torben Hansen

 
 OP